انسان من

نمیدانم در وصفش چه بگویم

بهترین توصیفی که از او دارم این است که به معنای واقعی کلمه انسان بود. دو راهی افسانه ای که در آن قرار داشت برای همه ما یک راهی بود. از دید ما یک راه بالاترین مقام حکومت بود و راه دیگر دفاع از هواداران قاتل فرزند. خُب این که دیگر دو راهی نیست که بخواهی اسیرش شوی. بچسب به ردای خلافت. اما برای او داستان خیلی فرق میکند. خیلی…

خدا چنین موجوداتی را می آفریند که ما بهانه نداشته باشیم. حیف که در سنین ابتدای جوانی از دستش دادم

یادم نمیرود اشک سوزناکی را که در رفتنش بر چشمانم دیدم.

روحت شاد و رویم سیاه

21ام مرداد 1395 بازدید : دسته بندی : دسته‌بندی نشده نویسنده : مدیر

دیدگاه خود را به ما بگویید.