بایگانی برای مهر, 1393

نمیدانم چه میخواهم بگویم… نمیدانم چه میخواهم بدانم… نمیدانم به کجا می روم نمیدانم به کجا خواهم رفت نمیدانم به کجا باید بروم… این آخری از همه ویران کننده تر است… برای بار چندم خدایا مرا دریاب زبانم در دهان باز بسته است!

10ام مهر 1393 بازدید : دسته بندی : دسته‌بندی نشده