نوشته‌های با برچسب ‘یار’

پایانی بر یک زندگی

در زندگی من روزهایی وجود دارد که فراموش شدنی نیستند، افرادی وجود دارند که از یاد رفتنی نیستند، اتفاقاتی وجود دارد که تقسیم شدنی نیست، حس هایی وجود دارد که درک کردنی نیستند. امروز یکی از آن روزهاست این حس یکی از آن حس هاست عجیب است که نمیشود توضیحش داد، آدم با این همه […]

11ام دی 1394 بازدید : دسته بندی : دسته‌بندی نشده